Punts de mostreig ({{Object.keys(dades_ajuntades).length}})

codi número de mostreigs anys diferents mostreigs
{{i+1}} {{key}} {{obj.mostreigs.length}} {{obj.anys.size}}
{{m.codi1}} {{m.codi2}} {{m.data}} {{m.lloc}} {{m.origen}}